UMÓW WIZYTĘ ONLINE

Polityka prywatności

1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://mmoleda.pl są przetwarzane przez Monikę Molędę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio Kosmetyczne Molęda Monika z siedzibą w Olsztynie, ul. Armii Krajowej 3, 10-072 Olsztyn, NIP 741-204-49-96, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO).

Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną i w celu odpowiedzi na składane przez Państwa zapytania oraz w celu komunikacji z klientem. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody klienta na świadczenie usług drogą elektroniczną. 

Napisanie maila bądź wykonanie telefonu jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje także możliwość świadczenia przez nas Państwu usług drogą elektroniczną.

 

2. Zasady bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Tymi środkami są w szczególności: kontrolowanie dostępu do danych, metody kryptograficzne – certyfikat SSL. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Nasze działania w zakresie bezpieczeństwa mają na celu zminimalizowanie ryzyka i zagrożeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami oraz wymogami umownymi. Dążymy do wdrażania środków bezpieczeństwa danych osobowych, by uniemożliwić naruszanie bezpieczeństwa danych np. ujawnienie danych osobowych osobom nieuprawnionym wewnętrznie i zewnętrznie, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

3. Zasady bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych

Pliki cookie
Podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej http://mmoleda.pl na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia rozwijanie witryny zgodnie z preferencjami naszych pacjentów.

Pliki cookie nie zapisują danych identyfikujących Państwa, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
Rodzaje plików cookie:

 • Pliki niezbędne do działania strony inernetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie witryny. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie ze strony może być utrudnione.
 • Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony internetowej.

Jak można zarządzać plikami cookies?
Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

W związku z korzystaniem z zewnętrznej aplikacji „BOOKSY” na stronie internetowej mogą być wykorzystywane inne rodzaje plików cookie. Więcej informacji dotyczących plików cookies można znaleźć tutaj: https://booksy.com/pl-pl/p/privacy.

Pozostałe informacje techniczne
Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

4. Podstawa prawna przetwarzania

Dobrowolna, świadoma zgoda.
Napisanie maila bądź wykonanie telefonu jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Mogą Państwo w każdym czasie:

 • Wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
 • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • Żądać od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Żądać przeniesienia swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator będzie przechowywał dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla wypełnienia celu przetwarzania lub do momentu, w którym osoba fizyczna zażąda ich usunięcia lub cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na podany adres mailowy: info@mmoleda.pl

 

6. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom zatrudnionym przez Administratora i posiadającym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Mogą być przekazywane także następującym kategoriom odbiorców: firmy księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta http://mmoleda.pl, partnerzy (BOOKSY), wyłącznie w związku z realizacją naszych celów. Udostępnienie danych osobowych organom administracji publicznej może nastąpić tylko w przypadku wymaganym przez prawo.

 

7. Udostępnianie danych osobowych poza UE

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Klientów mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z korzystaniem z usługi newslettera.

Prawo przetwarzania danych osobowych, które obowiązują w tych krajach, mogą zapewniać mniejszą ochronę niż przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego, jeśli przekazujemy takie dane, szczególnie dbamy o dochowanie warunków ich przetwarzania, ustanowionych w niniejszym dokumencie. Jedną z form tej dbałości jest stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, w tym zgodnych z Tarczą prywatności UE-USA.

 

8. Zmiana niniejszej polityki

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Najnowsza wersja polityki jest dostępna na stronie internetowej http://mmoleda.pl, lub na żądanie w każdym czasie. Zalecamy sprawdzanie polityki prywatności co jakiś czas, aby być na bieżąco ze zmianami w aktualnej wersji polityki.

 

9. Informacja kontaktowa

W sprawach dotyczących polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio pod wskazany adres mailowy: info@mmoleda.pl.

 

10. Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej http://mmoleda.pl możliwe jest także umówienie wizyty przez „Umów wizytę online”, która jest usługą zewnętrzną. Administratorem danych pozyskanych przez ten rodzaj rejestracji jest Booksy International sp. z o.o. Korzystając z tej opcji przed dokonaniem umówienia wizyty konieczne jest zapoznanie się z:
regulaminem administratora https://booksy.com/pl-pl/p/terms,
polityką prywatności https://booksy.com/pl-pl/p/privacy,
oraz informacjami na temat danych osobowych, by w świadomy sposób wyrazić zgody niezbędne do umówienia wizyty i/lub założenia konta w serwisie www.booksy.com. Dopiero po umówieniu wizyty i/lub rejestracji oraz przekazaniu danych osobowych od Usługodawcy – Booksy – do mnie – konkretnego Partnera, ja staję się Administratorem tych danych na mocy regulaminu serwisu www.booksy.com.

 

11. Newsletter

Przedmiotem usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy/Studio Kosmetyczne Molęda Monika, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Klienta.

Aby zamówić usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera – wpisanie adresu email na stronie internetowej, a następnie wysłanie wiadomości po kliknięciu przycisku „ZAPISZ SIĘ”.

Warunkiem prawidłowego zamówienia usługi newsletter jest podanie adresu e-mail klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.

Przed wysłaniem formularza zamówienia usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.

Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Wysłanie wiadomości email z zamówieniem usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności strony internetowej i za jej pośrednictwem.

Umowa o świadczenie usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu klienta na listę newslettera.

Korzystanie z newslettera jest możliwe po zawarciu umowy o świadczenie usługi newsletter.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: poprzez wysłanie oświadczenia klienta w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

 

 

Verified by MonsterInsights